Vamp Builder Violet


Medium til tynn viskositet og er self-leveling. Komplimerer farge geleer fint og det samme med fade av maskeringsgele.

Viskositet 4 av 10