Vamp Builder Pink


Medium til tynn viskositet og er self-leveling. Fin å bruke til fade av en maskeringsgele.

Viskositet 4 av 10

Herdes kun i UV 2 minutter