Vamp Builder Cover Peach


Medium viskositet. Fin å benytte til å forlenge neglseng og skjule skader på naturnegl.

Viskositet 4 av 10