Vamp Builder Cover Opaque


Medium viskositet. Fin å benytte til å forlenge neglseng. Jobber fint både på tip og form.

Viskositet 5 av 10