Tipdisplay


Fin å benytte når du skal designe tipper med nailart for å stille ut eller vise frem.