Suntana Extra Dark


1 liter

14% DHA

Dufter av bjørnebær.

Anbefalt minimum virketid 6-8 timer, og virker i maksimalt 24 timer.

14% DHA