Perfect Nails Perfect Line


Eliminerer sjansene for løft på produkt, og er fin å benytte ved rebalansering for å jevne it kant mellom gammelt produkt og naturnegl. Skaper en glidende overgang. 

15ml