Perfect Nails - Nail Form Bat


500 stk av en støpeform som sitter godt og stødig med en universal og fin utforming. Godt klister som gjør at formen ikke beveger seg eller løsner.