Hooked On You Pinsett


Storebroren til Hooke me up. Mer vinkel, og en magisk pinsett å jobbe med i arbeid med volumvipper.