Markeringsblyant


Fin å benytte til opptegning av rammer på bryn. 
Non-toxic. 

1 stk